RATB - Regia Autonoma de Transport Bucuresti
 
 
Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[14]   Linia de autobuze 102 va funcţiona pe traseul de bazş şi în zilele de duminică
Vineri, 09 Aprilie 2010

Incepând cu data de 11.04.2010, linia 102 va funcţiona pe traseul de bază şi în zilele de duminică. Cu aceeaşi dată linia 602 se desfiinţează.

[12]   Incepând din data 10.04.2010 traseele liniile 16, 616 vor fi modificate şi linia 36 va fi suspendată
Joi, 08 Aprilie 2010

In vederea executării unor lucrări la calea de rulare a tramvaielor din terminalul 'Bd. Lacul Tei', începâd cu data de 10.04.2010, liniile de transport public din zonă vor fi modificate, astfel:
Linia 16 va funcţiona între 'Republica' şi 'Piaţa Sf. Gheorghe', pe urmatorul traseu:
Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Sos. Colentina, Str. Reinvierii, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor. Piaţa Sf. Gheorghe.
Linia 36 se suspenda.
Transportul călătorilor din zona Bd. Dimitrie Pompei-Sos. Petricani- Bd. Lacul Tei, va fi asigurat de autobuzele liniei navetă 616, care vor circula între 'Platforma Industriala Pipera' şi 'Piaţa Sf. Vineri', pe următorul traseu :
Bd. Dimitrie Pompei, Str. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor, Str. Sf. Vineri.
Abonamentele eliberate pe liniile 16 şi 36 sunt valabile pe linia 616, iar cele eliberate pe linia 36 sunt valabile şi pe linia 16.

[13]   Se reînfiinţează linia 601
Joi, 08 Aprilie 2010

Ca urmare a creării condiţiilor de circulaţie pe Splaiul Independenţei, în zona Podului Grozăveşti, începând cu data de 09.04.2010, se reînfiinţează linia 601
. Autobuzele acestei linii vor circula între Piaţa C.A. Rosetti şi Semănătoarea, pe urmatorul traseu:
Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Cotroceni, Splaiul Independenţei (malul drept), Sos. Virtuţii, Sos. Ciurel, Str. G-ral Popovat, Sos. Virtuţii,
cu întoarcere prin Splaiul Independenţei (malul drept), Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I.

[23]   Citaţie - Vasile Petre şi Rosmarin Denisa Laur
Joi, 08 Aprilie 2010

Numiţii Vasile Petre şi Rosmarin Denisa Laura, cu ultimul domiciliu cunoscut în Intrarea Pangarati nr.13, sect.5, Bucureşti, sunt citaţi pentru data de 5.05.2010, ora 9.00, completul 7 la judecatoria sect.5, str. Splaiul Independenţei nr.5, sect.4, Bucureşti, în calitate de pârâţi în dosarul nr. 12833/302/2009 având ca obiect “pretenţii”, în contradictoriu cu reclamanta Regia Autonoma de Transport Bucureşti.
In caz de neprezentare, cauza se va judeca în lipsă.

[11]   Linia 232 va funcţiona între noul terminal 'Real Berceni' şi 'Piaţa Unirii'
Marţi, 30 Martie 2010

In vederea extinderii ariei de servire, linia 232 va funcţiona între noul terminal 'Real Berceni' şi 'Piaţa Unirii' pe traseul:
Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Sos. Berceni, Piaţa Sudului, Sos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revoluţiei, Sos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria,
cu întoarcere prin Aleea III, Str. Bibescu Voda, Bd. Regina Maria, apoi traseul de ducere.

[10]   Reorganizarea statiilor de oprire a liniilor Expres in incinta aeroportului
Vineri, 26 Martie 2010

Având în vedere lucrarile de modernizare şi reorganizare necesare conformării cu standardele Schengen din Aeroportul Internaţional Henri Coanda, începând cu data de 28.03.2010, traseele liniilor Expres 780 si 783 se vor modifica in incinta aeroportului, astfel:
1. Pe semicursa Bucureşti - Aeroportul Internaţional Henri Coanda, autobuzele vor opri iniţial la Terminal Plecări (acordand prioritate pasagerilor care urmează să plece în calatorie), apoi vor efectua staţie la Terminal Sosiri, după care se vor îndrepta către spaţiul destinat pauzei dintre semicurse;
2. Pe semicursa Aeroportul Internaţional Henri Coanda - Bucureşti, autobuzele vor opri iniţial la Terminal Sosiri, apoi la Terminal Plecări, de unde se vor îndrepta spre Bucureşti pe traseul actual.

[22]   Citaţie - Vişan Cristian Stefan
Joi, 25 Martie 2010

Numitul Vişan Cristian Stefan, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna / sat Bogaţi nr.431, judeţul Argeş este citat la Tribunalul Bucureşti- Secţia a V a Civilă, Bd.Unirii nr. 37, sect.3, Bucureşti, pentru data de 20.04.2010, ora 8.30, camera 106, r8, în calitate de intimat în dosarul nr. 12739/301/2008 având ca obiect 'pretenţii', în contradictoriu cu reclamanta Regia Autonoma de Transport Bucureşti.
In caz de neprezentare, cauza se va judeca în lipsă.

[9]   Incepând cu data de 13.03.2010, liniile 20, 24, 45 şi 42 vor fi deviate
Vineri, 12 Martie 2010

In scopul realizării lucrărilor de lărgire a străzii şi de modernizare a structurii drumului şi a căii de rulare a tramvaielor de pe Str. Buzesti, incepând cu data de 13.03.2010, liniile de transport public din zona vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:
Liniile 20, 24 şi 45 vor funcţiona pe traseele de bază până la intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat, prin Str. Dr. Felix, Sos. Nicolae Titulescu, până la terminalul Banu Manta.
Linia 42 va funcţiona pe traseul de bază între Piaţa Presei şi intersecţia Str. Puţul lui Craciun/ Bd. Ion Mihalache, apoi pe un traseu modificat, prin Bd. Ion Mihalache, Bucureştii Noi, Sos. Chitilei, până la Mezeş.
Pentru asigurarea capacităţii necesare de transport, se înfiinţează linia navetă de autobuze 620, care va funcţiona între terminalul Clabucet şi Calea Plevnei, pe următorul traseu:
Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Piaţa Virgiliu, Str. Stirbei Vodă, Cal. Plevnei, cu întoarcere prin Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Cobalcescu, Str. Berzei, Str. Buzesti, Bd. Ion Mihalache.

[8]   Incepând din data de 06.03.2010, liniile 20 şi 635 vor fi modificate
Vineri, 05 Martie 2010

In scopul realizării lucrărilor de lărgire a străzii şi de modernizare a structurii drumului şi a căii de rulare a tramvaielor, începand cu data de 06.03.2010, ora 9:00, se închide circulaţia pe Str. Berzei, pe tronsonul cuprins între Calea Plevnei si Str. Cobalcescu.
Din această cauză, liniile de transport public din zona Str. Berzei, vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:
Linia 20 de tramvaie va funcţiona pe traseul de baza între Laromet şi intersecţia Str. Buzesti/Bd. A.I.Cuza, apoi prin Bd. A.I. Cuza, Bd. I. Gh. Duca, Gara de Nord, cu întoarcere prin Cal.Grivitei, Str. Buzeşti apoi traseul de ducere.
Linia navetă de autobuze 635 va funcţiona pe traseul actual între Ghencea şi Gara de Nord, apoi pe un traseu modificat prin Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Str. Polizu, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Stirbei Vodă, Cal. Plevnei, cu întoarcere prin Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Cobalcescu, Str. Berzei, Str. Buzeşti, apoi traseul de ducere.

[7]   Incepând cu data de 06.03.2010, liniile 19, 27 şi 23 vor fi deviate
Joi, 04 Martie 2010

In vederea executarii unor lucrări de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor din intersecţia Bd. Camil Ressu/ Str.Dristorului, începând cu data de 06.03.2010, liniile de transport public din zonă vor funcţiona pe trasee modificate, astfel:
Linia 19 va funcţiona între terminalul 'Sura Mare' şi intersecţia Sos. Mihai Bravu/ Cal.Dudeşti, pe următorul traseu:
Piaţa Eroii Revoluţei, Cal.Serban Vodă, Bd. Gh. Sincai, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, cu întoarcere prin Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh. Sincai, Cal. Serban Voda, Piaţa Eroii Revoluţiei, Sura Mare,
Linia 23 va funcţiona între terminalul 'Sura Mare' şi intersecţia Cal. Dudesti/Sos. Mihai Bravu pe urmatorul traseu:
Sos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţari, Calea Ferentari, Cal. Rahovei, Bd. George Coşbuc, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudeşti, cu întoarcere prin Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. George Coşbuc, Cal. Rahovei, Calea Ferentari, Str. Zeţari, Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului.
Linia 27 va funcţiona pe Bd. Th. Pallady, numai între Complex RATB Titan şi Piaţa Titan.
Pentru asigurarea capacităţii necesare de transport, se înfiinţează următoarele linii navetă:
Linia navetă de autobuze 619, care va funcţiona între 'FAUR Poarta 4' si Str. Nerva Traian, pe traseul:
Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudeşti Bd. Octavian Goga, cu întoarcere prin Str. Nerva Traian, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Dudeşti, apoi traseul de ducere.
Linia naveta de autobuze 623, care va funcţiona între 'FAUR Poarta 4' şi Str. Nerva Traian, pe traseul:
Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudeşti Bd. Octavian Goga, cu întoarcere prin Str. Nerva Traian, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Dudeşti, apoi traseul de ducere.
De asemenea, se înfiinţează linia 28 de tramvaie, între Depoul Dudeşti si Piaţa Unirii, pe urmatorul traseu:
Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria.

« Previous 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 Next » All