Comunicat de presă (arhivă)


« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 Next » All Pagina: Inregistrari pe pagina:

[41]   Incepând cu data de 15.05.2010 liniile 20 şi 24 vor fi suspendate
Joi, 13 Mai 2010

In vederea executării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Bucureştii Noi, începând cu data de 15.05.2010, liniile 20 şi 24 de tramvaie se suspendă.
Transportul călătorilor va fi asigurat de linia navetă de autobuze 620, care va funcţiona pe traseul de bază între Calea Plevnei şi Clăbucet, apoi pe un traseu prelungit pe Bd. Bucureştii Noi, până la terminalul Laromet.
De asemenea, capacitatea de transport din zona va fi suplimentată, prin creşterea parcului de vehicule pe liniile 45 şi 97

[42]   Tramvaiele liniilor 8 şi 23 vor reveni pe traseele de bază
Joi, 13 Mai 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din zonă terminalului 'Zeţari', începând cu data de 15.05.2010, liniile 8 şi 23 vor reveni pe traseele de bază, astfel:
Tramvaiele liniei 8 vor circula între terminalele 'Zeţari' şi 'Depoul Militari', pe urmatorul traseu: Prel. Ferentarilor, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Sos. Progresului, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei.
Tramvaiele liniei 23 vor circula între terminalele 'Zeţari' şi 'Faur Poarta 4', pe urmatoarele artere: Prel. Ferentarilor, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918.
Linia navetă de autobuze 608 se desfiinţează..

[39]   Duminică, 16.05.2010, linia 41 va fi suspendată
Marţi, 11 Mai 2010

In vederea efectuării reviziei tehnice la reţeaua electrică de contact a tramvaielor de pe traseul liniei 41, in ziua de 16.05.2010 (duminică), funcţionarea acestei linii se suspenda.
Transportul călătorilor va fi asigurat de linia navetă de autobuze 641, care va funcţiona între Piaţa Presei Libere şi Ghencea, pe următorul traseu:
Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Averescu, Str. Turda, Pasaj Grant, Sos. Crângaşi, Sos. Virtuţii, Pasaj Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea.
Abonamentele eliberate pentru linia 41 vor fi valabile şi pe linia naveta 641.

[38]   RATB organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistenţi medicali generalişti
Joi, 06 Mai 2010

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
ORGANIZEAZA

In data de 20.05.2010, ora 9.00 la sediul Centrului de Sănătate în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea a două posturi de asistenţi medicali generalişti

-1 POST-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-SPITAL-COMPARTIMENT STERILIZARE

-1 POST-ASISTENT MEDICAL-AMBULATORIU SPECIALITATE-CABINET MEDICINA INTERNA

Condiţii de înscriere la concurs:

-Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau ,
-Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalente de specialitate - Medicina generală sau,
-Absolvenţi ai şcolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997 - Medicina generală;

-Certificat de membru OAMGMAMR, vizat la zi ;
Pentru postul vacant din Spital - Compartiment Sterilizare sunt necesare în plus adeverinţă de absolvire grad principal şi curs de sterilizare-dezinfecţie

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

-Act identitate - original şi copie;
-Carnet de muncă - copie ;
-Diplomele de studii şi acte care atestă efectuarea unor specializări - original şi copie;
-Certificat membru OAMGMAMR vizat la zi - original şi copie;
-C.V. privind activitatea desfăşurată;
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare .

Inscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Personal Salarizare, până la data de 18.05.2010 .

Tematica, bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/307.44.09 sau 021/307.44.24 .

[36]   Liniile 16, 36 si 616 vor reveni pe traseele de baza
Joi, 29 Aprilie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din zona terminalului 'Bd. Lacul Tei', începând cu data de 01.05.2010 liniile de transport public din zona vor reveni pe traseele de bază, astfel:

Linia 16 va reveni pe traseul de bază între 'Platforma Industrială Pipera' şi 'Piaţa Sf. Gheorghe', pe următorul traseu:
Bd. Dimitrie Pompei, Sos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor şi Str. Cavafii Vechi.

Linia 36 se reînfiinţează, şi va funcţiona între 'Republica' şi 'Platforma Industrială Pipera' pe următorul traseu:
Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Sos. Colentina, Str. Reînvierii, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Str. Petricani, Bd. Dimitrie Pompei.

Linia navetă 616 va funcţiona pe traseul anterior, între 'Lacul Tei' şi 'Piaţa Sf. Vineri', pe următorul traseu:
Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor şi Str. Sf. Vineri.

[37]   Liniile 19, 23 si 27 vor reveni pe traseele de bază
Joi, 29 Aprilie 2010

Ca urmare a finalizării lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor din intersecţia Bd. Camil Ressu/Str. Dristorului, începând cu data de 01.05.2010, liniile de transport public din zona vor reveni pe traseele de bază, astfel:

Linia 19 va reveni pe traseul de bază între 'Sura Mare' şi 'Complex RATB Titan', pe următorul traseu:
Calea Serban Vodă, Bd. Gh. Sincai, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Sos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918 şi Bd. Th. Pallady.

Linia 23 va reveni pe traseul iniţial, între 'Depoul Alexandria' şi 'Faur Poarta 4', pe următorul traseu:
Calea Rahovei, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Str. Nerva Traian, Bd.Octavian Goga, Cal. Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918.

Linia 27 va reveni pe traseul de bază între 'Piaţa Unirii' şi 'Complex RATB Titan', pe următorul traseu:
Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Str. Nerva Traian, Bd.Octavian Goga, Cal. Dudeşti, pe Bd. Camil Ressu.

Liniile navetă 619, 623 şi 28 se desfiinţează.

[35]   Statia 'Luică' se reamplaseaza
Vineri, 23 Aprilie 2010

In vederea descongestionării traficului din intersecţia Luică/sos. Giurgiului, începând cu data de 23.04.2010, staţia 'Luică', situată pe str. Luica, sens Berceni, se reamplasează pe Sos. Giurgiului, pentru autobuzele liniilor 102 şi 116, respectiv pe Str. Anghel Alexandru pentru cele ale liniei 220.

[34]   Se reînfiinţează linia 607
Joi, 22 Aprilie 2010

Ca urmare a numeroaselor solicitări sosite pe adresa regiei din partea călătorilor, începând cu data de 23.04.2010, se reînfiinţează linia 607, care va funcţiona între 'Piaţa Operei' şi 'Semănătoarea', pe următorul traseu:

Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Vasile Milea, Str. Economu Cezărescu, Str. Alexandru Borneanu, Splaiul Independenţei, Sos. Virtuţii, Sos. Ciurel, Str. G-ral Popovat,

cu intoarcere prin Sos. Virtuţii, Splaiul Independenţei, Str. Stoicescu Atanase Economu, Str. Mioriţa, Str. Economu Cezărescu, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari.

[33]   Autobuzele liniilor 448, 450 şi 451 vor efectua opriri şi în staţiile 'Pasaj CFR Otopeni'.
Miercuri, 21 Aprilie 2010

Incepand cu data de 22.04.2010, autobuzele liniilor 448, 450 şi 451 vor efectua opriri şi în staţiile 'Pasaj CFR Otopeni', situate în ambele sensuri pe Sos. Bucureşti-Ploieşti.

[32]   Autobuzele liniei 182 vor circula modificat
Marţi, 20 Aprilie 2010

In vederea asigurării unei legături prin transbordare la 'Banu Manta' cu Gara de Nord, începând cu data de 21.04.2010, autobuzele liniei 182 vor circula pe un traseu modificat, pe sensul spre Gara de Nord, de la intersectia Str. Maltopol/Sos. Nicolae Titulescu, prin Sos. Nicolae Titulescu, Bd. Al. Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Piata Gării de Nord. Celălalt sens nu se modifică.

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 Next » All