Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-09-14 - [122]

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. în data de 18.09.2018, ora 10:30, prin Bursa Românǎ de Mǎrfuri reia procedura de valorificare spre dezmembrare a 162 mijloace de transport scoase din uz (VSU) cǎtre operatorii economici  autorizaţi prin licitaţie deschisa cu strigare olandeza, respectiv când are loc reducerea preţului faţă de preţul minim de pornire cu pasul stabilit pentru fiecare lot în parte.

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ cu strigare olandeza  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 18.09.2018, ora 09:30. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45 şi 021/316.17.59, email: irina.plachide@brm.ro; Irina Plachide consultant B.R.M.

Potenţialii ofertanţi pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii la urmǎtoarele adrese de email: corina.baranescu@ratb.ro şi oana.predoi@ratb.ro respectiv la telefoane: 021/307.42.03 şi 021/307.41.71.

Documente ataşate:

Lista mijloacelor de transport scoase din uz (VSU)


2018-09-06 - [121]

Regia Autonomǎ de Transport Bucureşti reia procedura de licitaţie deschisă, urmatǎ de strigarea liberǎ a preţului, în data de 13.09.2018, ora 10:00, prin Bursa Românǎ de Mǎrfuri, în vederea valorificării  spre dezmembrare către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, pentru 168 mijloace de transport scoase din uz (VSU).

Ofertele, documentele de înscriere şi participare la procedura de licitaţie deschisǎ  se vor depune la sediul B.R.M. din Str. Buzeşti, nr. 50-52, sect 1, Bucureşti, până în data de 12.09.2018, ora 16:00. Informaţii privind desfǎşurarea procedurii se pot obţine zilnic, la telefon: 021/317.47.45; 021/316.17.59 Irina Plachide – consultant BRM.

Potenţialii ofertanţi pot solicita vizionarea mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) supuse valorificarii la urmǎtoarele adrese de email: corina.baranescu@ratb.ro; oana.predoi@ratb.ro sau irina.plachide@brm.ro, respectiv la telefon: 021/307.42.03; 021/307.41.71.

Ataşat regasiţi lista mijloacelor de transport scoase din uz (VSU) organizate pe loturi care cuprinde urmǎtoarele informaţii: nr. lot, locaţie lot, denumire mijloc de transport, nr. inventar circulaţie, nr. inventar, nr. circulaţie, data PIF (an), masa proprie din acte, masa valorificabilă, unitatea gestionarǎ, preţ de pornire licitaţie Bursa Românǎ de Mǎrfuri (lei fǎrǎ TVA).

Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul lotului.

Documente atasate:

Lista mijloacelor de transport scoase din uz (VSU)