Alte anunţuri

Ultimele 15 zile Arhiva
2018-03-19

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intenţionează valorificarea deşeurilor de  plastic, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire Cantitate Cod deşeu conform H.G. 856/2002
1 Deşeu de plastic (faruri sparte, bucăţi scaun plastic, etc.) 2.480 Kg 16.01.19
 

Oferta trebuie să conţină preţul ferm în lei, fără TVA.

Pentru detalii vă rugăm să analizaţi Caietul de sarcini SVA 140, nr. 414510/06.02.2018 (valabil 2018), privind valorificarea deşeurilor generate de R.A.T.B., ataşat prezentei.

Societăţile ofertante trebuie să pună la dispoziţia R.A.T.B.:

  • autorizaţie de mediu emisă de Agenţia Naţională/Regională pentru Protecţia Mediului;
  • adeverinţa de înscrieire în registrul Operatorilor economici autorizaţi care deşfăsoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, emisă de Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri;
  •  declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că respectă cerinţele caietului de sarcini;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Societatea ofertantă declarată caştigătoare se obligă să constituie garanţie de bună execuţie în  procent de 10% din valoarea estimată a contractului, fără TVA.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie valabilă 60 zile.

Ofertele şi documentele solicitate se vor fi transmise prin e-mail la daniela.patrulescu@ratb.ro, sau direct la sediul R.A.T.B. din Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etajul  6, sector 1, Bucureşti,  Biroul Ofertare,  până la data de 27.03.2018, ora 18:00.

Detalii suplimentare pot fi obţinute prin email: daniela.patrulescu@ratb.ro / oana.predoi@ratb.ro

respectiv la numerele de telefon :

021.307.41.81–  Biroul Ofertare

021.313.25.41. – Biroul Proţectia Mediului

 Documente ataşate: