Achizitii Directe     [1505]

2018-01-09 - Serviciului de asigurare de raspundere civila a Directorului General al R.A.T.B

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf.  Art 12 din Legea 99/2016 a  “Serviciului de asigurare de raspundere civila a Directorului General al R.A.T.B.“, conform Caietului de Sarcini SVA64, anexat. 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei;   
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa prestarea serviciilor si emiterea facturii);
  • Termen de prestare:
  • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini SVA61.

    
Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 16.01.2018 , ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:
- 021 307.41.32 –  dl Toma Iulian 
- 021 312.08.08 – fax 
Sau adresa de e-mail: iulian.toma@ratb.ro 

Documente atasate :