Achizitii Directe     [1204]

2017-05-19 - Servicii de reparatie sobe de teracota

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art. 12 din Legea 99/2016 de” Servicii de reparatie sobe de teracota “ , conform ANEXEI 1 (Lista de cantitati operatiuni) respectiv Caietului de Sarcini SVM - 06, atasate.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei, fara TVA.
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor  si emiterea facturii).
  • Garantii – conform caiet de sarcini
  • Termen de executie
  • Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini.
  • Valabilitate oferta: 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice, pana la data de 26.05.2017, ora 18:00

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021.307.4. 165  -  dl. Doru Nedelcu

- 021.312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: doru.nedelcu@ratb.ro 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respec tiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor  metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul  catalogului electronic publicat pe SEAP,  in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap

Documente atasate:

LISTA CANTITATI OPERATIUNI DE EXECUTAT LA SOBE DE TERACOTA.doc

SVM 06 - SERVICIUL DE REPARATIE SOBE DE TERACOTA DIN RATB - 13.04.2017.pdf