Achizitii Directe     [1202]

2017-05-19 - Palane si troliuri

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Palane si troliuri ”, conform Caietului de Sarcini MCM 22 atasat, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Cod CPV

Cod RATB (SAP R3)

Denumire reper

UM

Cantitate

1

42411000-0

205701

PALAN MANUAL CU LEVIER 750 Kg.

Buc.

16

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

 • Pretul ferm in lei fara TVA
 • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).
 • Perioada de garantie
 • Termen de livrare
 • Fisa tehnica
 • Complet de livrare ( conform CS MCM 22 pct.9):
 • Palan manual cu levier - 1 buc
 • Cleme de lucru cu autostrangere – 2 buc
 • Certificat de conformitate CE
 • Instructiuni de utilizare (obligatoriu in limba romana)
 • toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 de zile. 

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 25.05.2016, ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.27 – dna Corina Vasile

- 021 312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: corina.vasile@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate:

Caiet de sarcini MCM 22.pdf