Achizitii Directe     [1200]

2017-05-18 - Alcool etilic tehnic si alti alcooli cu diverse intrebuintari

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf Art 12 din Legea 99/2016 de “Alcool etilic tehnic si alti alcooli cu diverse intrebuintari“, conform tabelului de mai jos si  a Caietelor de Sarcini  MCH08 si MCH29 atasate.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de livrare.
  • Fisa tehnica
  • toate documentele solicitate prin Caietele de Sarcini.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 24.05.2017 ora 18:00.   

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.41.51.. –dl. Gabriel Decu

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail:  gabriel. decu@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate:

Necesar alcool ptr furnizori 2_5102017.xlsx

MCH 08 - ALCOOL ETILIC TEHNIC SI ALTI ALCOOLI - 07.11.2016.pdf

MCH 29 - PRODUSE CHIMICE SI MATERIALE CONSUMABILE PT LABORATORUL DE CHIMIE - 07.02.2017.pdf