Achizitii Directe     [1197]

2017-05-17 - Serviciul de curatare a instalatiilor de evacuare gaze arse

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art. 12 din Legea 99/2016 de “Serviciul de curatare a instalatiilor de evacuare gaze arse”, conform Necesarelor din Anexele  1 si 2, respectand conditiile tehnice si de calitate din Caietului de Sarcini SVM-08, atasate.

Nota:  Valabilitate contract: pana la 31.12.2017

Termenul de executie contract: 45 zile de la predarea amplasamentului pentru toate cele 24 de unitati RATB.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei, fara TVA
  • Conditia de plata (Avand in vedereca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor  si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini SVM-08.

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 24.05.2017, ora 18:00

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021.307.41.62  -  dl. Radu Stativă

- 021.312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: radu.stativa@ratb.ro 

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respec tiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor  metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul  catalogului electronic publicat pe SEAP,  in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap

Documente atasate:

ANEXELE 1 SI 2.doc

SVM 08 - SERVICIUL DE CURATARE A INSTAL. DE EVACUARE A GAZELOR ARSE - 13.04.2017.pdf