Achizitii Directe     [1193]

2017-05-16 - Arc rapel pedala troleibuz

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art 12 din Legea 99/2016 de “Arc rapel pedala troleibuz “, conform Caietului de Sarcini PYY 33.

Necesar: Arc aparat manevra 30 buc.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei fara TVA;
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor / prestarea serviciilor si emiterea facturii).
  • Perioada de garantie
  • Termen de livrare / executie
  • Fisa tehnica
  • Toate ocumentele solicitate prin Caietul de Sarcini / SpecificatiaTehnica

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60 zile.

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 22.05.2017, ora 18:00

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021-307.42.96. – dna Marcela Popa

- 021 312.08.08. – fax

Sau adresa de e-mail: Marcela.Popa@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economicii nteresati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap

Documente atasate:

PYY 33 - PIESE DE SCHIMB PT TRAMVAIE. PIESE MECANICE - 29.11.2016.pdf