Achizitii Directe     [1189]

2017-05-12 - Bransament electric la apartamentul nr. 100 din imobilul din Bd. Timisoara nr. 44

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf.  Art 12 din Legea 99/2016 deBransament electric la apartamentul nr. 100 din imobilul din Bd. Timisoara nr. 44 “, conform Avizului Tehnic de Racordarea emis  de catre SC Enel Distributie Muntenia, insotite de anexe ( Fisa de calcul  a tarifului de racordare, Fisa de solutie si Incredintare directa pentru executie-furmular tipizat), anexate.

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei :Tr= 1.105,90 lei fara TVA, cf. Fisa calcul a tarifului de racordare;
  • Conditia de plata : Firma care va presta lucrarile de bransament conform ATR-ului isi va lua banii pe lucrarile prestate de la Enel Distribuitie Muntenia conform costurilor devizului general calculate detaliat in Fisa de calcul a tarifului de racordare anexate ATR-ului dupa ce a executat lucrarile de racordare si a receptionat si incheiat procesul verbal de receptie cu SC Enel Distributie Muntenia
  • Perioada de garantie
  • Termen de executie
  • documentele solicitate prin Avizul Tehnic de Racordare

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 19.05.2017 , ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru transmiterea ofertelor si orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.32 –  dl Toma Iulian

- 021 312.08.08 – fax

Sau adresa de e-mail: iulian.toma@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respectiv intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor metodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatorii economici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii  pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/  

Documente atasate:

ATR + FC RATB.PDF