Achizitii Directe     [1181]

2017-05-09 - Seu tehnic- de oaie

Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza achizitionarea cf. Art 12 din Legea 99/2016   de produse de “Seu tehnic- de oaie, conform Caietului de sarcini  MCH73, atasat, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.

Cod CPV

Cod SAP

Denumire

U.M.

Cant.

1

15412100-0

22078

Seu tehnic de oaie

Kg

110

 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele conditii comerciale:

  • Pretul ferm in lei
  • Conditia de plata (Avand in vedere ca RATB este o institutie de stat, care gestioneaza bani publici, mentionam ca plata nu poate fi efectuata decat dupa livrarea produselor si emiterea facturii).
  • Modalitate/termen de prestare
  • documentele solicitate prin Caietul de Sarcini

Va rugam ca oferta dumneavoastra sa fie valabila 60  zile

Ofertele se vor transmite prin fax, e-mail sau direct la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, Serviciul Achizitii Publice pana la data de 16.05.2017 ora 18:00.  

Ofertele primite vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi vor fi atribuite aplicând criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Pentru orice lamuriri suplimentare ne puteti contacta la numerele de telefon:

- 021 307.41.40 –  d-na Alina Mihai

- 021 312.08.08. – fax

 Sau adresa de e-mail:alina.mihai@ratb.ro

IMPORTANT:  In urma modificarii legislatiei privind achizitiile publice, respective intrarii in vigoare a Legii 99/2016 si a Normelor rmetodologice aferente, incepand cu data de 08.06.2016 RATB va achizitiona DIRECT produse, servicii sau lucrari, conform art. 12 din Legea 99/2016, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP, in conformitate cu Cap.III, Sectiunea 1 din Normele Metodologice de aplicare ale acestei legi. Pentru operatori ieconomici interesati de continuarea colaborarii cu R.A.T.B., informatii pentru inscrierea in catalogul electronic se gasesc aici:  http://licitatiiseap.ro/inregistrare-seap/

Documente atasate:

MCH 73 - SEU TEHNIC - 13.01.2017.pdf